Fobie proste, izolowane, które polegają na  lęku np.wysokości, burz, zwierząt. Są one najbardziej zbliżone do objawów nie zaliczanych do patologii, ale mogą przez swoją intensywność i stopień zakłócenia normalnego życia nabrać charakteru chorobowego. Liczba poszczególnych fobii jest duża, niekiedy u jednego chorego jednocześnie występuje kilka fobii, np.obawa przed brudem (myzofobia) i chorobą (nozofobia). Niekiedy u tych chorych stwierdza się także niezbyt nasilony niepokój ogólny oraz pewne obniżenie nastroju. Zaburzenia osobowości psychoterapia schematu jest niezbędna do wyleczenia wszelkiego typu fobii. Fobie społeczne przejawiają się w pustaci obaw przed kontaktami z innymi ludźmi, znalezieniem się w sytuacjach publicznych. W związku z obawą skompromitowania się u chorych występuje zwiększony niepokój, drżenie, pocenie, czerwienienie się, bicie serca itp. Pacjenci mają przeświadczenie, że otoczenie dostrzega te objawy i negatywnie je ocenia. Wstydzą się więc swoich objawów i coraz bardziej unikają przebywania z innymi.