Tag Archives: escapelle skutki uboczne

Fizjoterapia i rehabilitacja w leczeniu

Poza leczeniem szpitalnym oraz farmakologicznym, najczęściej podejmowanym w przez pacjenta w domu, wyróżnić można dodatkowy zespół działań mający na celu przywrócenie prawidłowej kondycji fizycznej pacjenta. Jest nią fizjoterapia oraz rehabilitacja. Ta dziedzina medycyny zajmuje się wykorzystywaniem metod leczniczych bazujących na ...