ADMINISTRACJA SŁUŻBY ZDROWIA

Nie dostrzegają, że zatruwane rtęcią, ołowiem, kadmem, berylem mózgi mogą stawać się coraz mniej sprawne. Jakże często i w świecie lekarskim spotyka [ się nadal formy myślenia wąskiego specjalisty, zdeterminowane filozofią zeszłowiecznych re­wolucji przemysłowych, a zakładające, że do­raźny efekt terapeutyczny jest ważniejszy niż jego późniejszy skutek. Skutkiem takim bywa np. ujawnienie się czynników teratogennych lub nieodwracalne uszkodzenie układu krwio­twórczego. Wąski specjalista nie przewiduje od­ległych skutków swej dzisiejszej działalności.Administratorom służby zdrowia na świecie, j hołdującym przestarzałym przepisom sanitar­no-epidemiologicznym, trudno wyciągnąć na-j leżyte wnioski np. z faktów, że woda zmiękcza­na  w celach ekonomicznych jest miażdżyco- twórcza, że pożywienie pozbawione czynników przeciwutleniających sprzyja powstawaniu nowotworów. Administracja nie dotrzymuje kro­ku nauce. W tym tkwi ogromne niebezpieczeń­stwo.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: