AKT ODEJŚCIA

Akt odej­ścia wymaga przeto od współczesnych klinik i szpitali doskonalszego wyposażenia nieinstru- mentalnego, przez co rozumiem prawidłową psychoterapię odejścia, tak jak akt urodzin wy­maga szczególnie doskonałego wyposażenia in­strumentalnego, chroniącego noworodka przed uszkodzeniami. Miarą kultury zdrowia każdego społeczeń­stwa jest troska o umierających, o zapewnienie im spokoju psychicznego w chwilach konania, troska o już martwe biologiczne struktury, któ­rym należy zapewnić ochronę przed profanacją, jak również troska o zmniejszenie cierpień ro­dziny konającego. Spełnienie tych trzech wa­runków jest takim samym, choć pomijanym jak dotąd, obowiązkiem zawodu lekarskiego, jak obowiązek rozpoznawania chorób, ich lecze­nia, rokowania i zapobiegania im.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: