CIEKAWE DONIESIENIA

Rola, jaką odgrywa metabolit – sporyszu (‚Claviceps purpurea), czyli kwas lizergenowy (LSD), w uszkodzeniach mózgu, jest przed­miotem szczególnego zainteresowania psychia­trów. Wiadomo, że LSD jest halucynogenem, który może wyzwolić stan niemalże schizo­frenii. Wśród historyków istnieje pogląd, że średniowieczne pochody tzw. biczowników i taneczników stanowiły przejaw masowego zatrucia właśnie sporyszem, co pewien czas masowo pojawiającym się w zbożu.Ostatnie lata przyniosły również ciekawe do­niesienia J. Renwicka z Londynu, dowodzące związku między występowaniem encefalopatii i rozszczepu kręgosłupa a częstością raka ziem­niaka i zarazy ziemniaka, spowodowanych grzy­bami Synchytrium endobioticum i Phytophtora- infestans.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: