DZIĘKI STOSOWANIU SOLI KOPALNEJ

Dzięki stosowaniu soli kopalnej lub morskiej do konserwowania produktów mięsnych dawni podróżnicy mogli podejmować nawet wielo­miesięczne wyprawy. Używana przez nich sól zawierał pełny zestaw biopierwiastków nie­zbędnych dla zdrowia. W czasach nam współczesnych zmienił się sposob otrzymywania soli, której skład che­miczny, a więc i właściwości biochemiczne sa oczywiście zupełnie inne niż ongiś, gdy kory­gowano smak potraw naturalnym produktem biosfery, tj. solą uzyskiwaną z wód morskich, współczesna technologia otrzymywania soli stołowej.  Konieczna więc jest zmiana obecnych nawy­ków żywienia, ludzie muszą zaniechać zuboza swych organizmów w niezbędne do zdro­wego życia biopierwiastki wskutek niewłaści­wego składu pokarmu.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: