FARMAKOLOGIA JUTRA

Farmakoterapia jutra będzie przyspieszać proces uzupełniania niedoboru mineralnych składników krwi nie tylko pojedynczymi lub kompleksowymi, sztucznie sporządzanymi le­kami, lecz i przetworami soli kopalnej, zwłasz­cza ze złóż o większej zawartości wymaganych dla zdrowia biopierwiastków. Postęp wiedzy w dziedzinie patogenezy miaż­dżycy oraz zawałów serca i wylewów krwi do mózgu pozwala już dziś przewidywać, że wskaźniki śmiertelności z powodu tych chorób zaczną się obniżać, jeżeli na sposobie odżywia­nia się ludzi przestanie dominować wspomniana już fascynacja bielą. Nastąpi obniżenie zabu­rzeń myślenia, powstaną lepsze stosunki mię­dzyludzkie, gdyż zmniejszą się chorobotwórcze stresy. Sprzyjałaby temu również ustawa o   ochronie zdrowia psychicznego, przewidująca karanie sprawców uszkodzenia psychicznego, tak jak karze się winnych spowodowania urazu fizycznego.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: