GDZIEŚ W REGULAMINACH

Medycyna ugrzęzła dziś w regulaminach, które ograniczają sposoby leczenia do metod kon­wencjonalnych. Jest to oczywiste zahamąjvanie postępu medycznego. Niektórzy lekarze, tłu­macząc swą niechęć do podejmowania prób stosowania metod nowych, niekonwencjonal­nych, zasłaniają się etycznymi hasłami prze­ciwko dokonywaniu doświadczeń na ludziach. Nic dziwnego, że ich konserwatyzm pseudo- moralny wpędza cierpiących w ręce znachorów. Pseudomoralny — ponieważ zgodnie z przysię­gą Hipokratesa wszystko, co w moim prze­świadczeniu może przynieść ulgę choremu i przedłużyć jego życie, winienem jako lekarz wykorzystać, nawet jeśli wiem, że moja de­cyzja będzie niekorzystna w skutkach dla mnie samego.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: