INNI LUDZIE

Inni ludzie to przeważnie potencjalni konkurenci lub osoby traktowane wyłącznie z instrumentalnego punktu widzenia, tzn. — czy i w jakim stopniu pomagają w robieniu kariery oraz w zaspokajaniu indywidualnych potrzeb.Skoro zakładamy, że homeostaza między­narodowej społeczności jest wypadkową inte­lektualnych i emocjonalnych walorów stano­wiących ją osób, a więc każdego mieszkańca Ziemi, nawet • wówczas, gdy sobie z tego nie zdaje sprawy, nasze działania w zakresie oświa­ty zdrowotnej winny mieć na celu przede wszystkim troskę o zdrową strukturę mózgu, a tym samym jego prawidłowe funkcjonowanie w sferze intelektu i emocji. Nie mogę oprzeć się wrażeniu, że ogromna większość trudności społecznych i ekonomicz­nych, a więc i zdrowotnych, ma źródło w za­burzeniu sprawnego myślenia i działania spo­wodowanym zmianami w strukturze i funk­cjach mózgu, a zmiany te uwarunkowane są mówiąc w uproszczeniu — ekologicznie.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: