JEDNA Z PRZYCZYN

Jedną z przyczyn opóźnienia rozwoju mózgu jest niedobór ryboflawiny, niacyny, cynku i magnezu spowodowany nadmiarem w środo­wisku ołowiu. Powoduje to uszkodzenie tkanki mózgowej, zwane encefalopatia ołowiczą. Berg i Zapella dowodzą, że przyczyną opóźnienia , rozwoju umysłowego dzieci, zwłaszcza z krę­gów ubogich, jest spożywanie jarzyn uprawia­nych na glebie skażonej ołowiem. U 25% bada­nych dzieci stwierdzili zaburzenia w odbiorze wrażeń i ogólnie niskie wskaźniki inteligencji. Pozostałe dzieci, nie wykazujące zdecydowa­nych zaburzeń pracy mózgu, przejawiały nad­mierną pobudliwość, agresywne zachowanie się i małe zainteresowanie otoczeniem. Li-fu, który badał 425 dzieci w wieku 6—10 lat po za­truciu ołowiem, stwierdził u 59 zaburzenia pracy mózgu, a u 38— zahamowanie rozwoju umysłowego.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: