KONIECZNOŚĆ HEROIZMU

Heroizm okazał się koniecz­nością, której stawali się posłuszni, aż do końca, ludzie cywilni, kobiety i dzieci. Ruch oporu to ruch powszechnego heroizmu, dobitnie świad­czący o istnieniu wartości cenionych wyżej niż życie.Bywały i inne rodzaje śmierci. Z własnej woli członek ruchu oporu wybierał śmierć sa­mobójczą z lęku o towarzyszy broni, nie chcąc zdradzić tajemnic konspiracyjnych w bólu za­dawanym torturami lub w odurzeniu. O sta­wianiu ponad własne życie innych wartości dowodzą przykłady dziesiątków tysięcy ano­nimowych bohaterów.Obecnie narasta potrzeba publicznych dysku­sji na temat śmierci. Są one niezbędne zwłasz­cza dziś, w dobie cywilizacji obfitości dóbr konsumpcyjnych i wolnego czasu. Potrzebne jest nam wszystkim zrozumienie śmierci jako zja­wiska biologicznego; jako biologiczne struktury odchodzimy, podobnie jak każdy organizm.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: