KRYZYS EKONOMICZNY

Kryzys ekologiczny, który ogar­nia Ziemię i zagraża ludzkości unicestwieniem, jest bowiem wyrazem patologii przede wszyst­kim w zakresie myśli, a w następstwie i czy­nów. Sprzyja powstawaniu autorytetów formalnych, przytłaczających działalność autorytetów rzeczywistych. Stwarza „klimaty bezprawia”, wiodące ostatecznie do cierpień, chorób i przed­wczesnych zgonów ludzi uwikłanych w trudne międzyludzkie układy.Wychowani w duchu rewolucji przemysłowych ludzie widzą przeważnie tylko swe bliskie cele. Wyrębują lasy nie bacząc, że wnukowie narażeni będą na powodzie lub na wyjałowienie gleby. W dążeniu do jak najszybszego zwiększenia produkcji rolnej stosują nadmier­ną chemizację w rolnictwie, nie .bacząc, jakie : przyniesie to skutki dla zdrowia dalszych pokoleń.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: