KRYZYS ETYKI

Uważam nawet, że kryzys etyki, łączący się w moim przekonaniu z kryzysem ekologicznym, przejawia się właśnie w naszym wyłącznie deklaratywnym stosunku do zasady „nie zabi­jaj niepotrzebnie innych form życia”. Nasycanie świadomości społecznej całego świata poję­ciami biologicznymi^a więc pełnymi mądrości I przyrody, z których wypływa potrzeba szacun­ku dla życia w każdej postaci, pozwoli na ułożenie stosunków między ludźmi w sposób godny ewolucyjnej pozycji, jaką zajmuje człowiek w świecie przyrody.Ogromna ilość ukazujących się obecnie publikacji z zakresu humanizacji różnych dziedzin  zawodowej działalności, a więc i medycyny, I dowodzi zapotrzebowania na naukę o ogólno- ludzkiej i zawodowej moralności.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: