KRYZYS MEDYCYNY

Kryzys medycyny, widoczny w naszym kręgu kulturowym, wyraża się m.in. niemożnością spełnienia przez nią oczekiwań w zakresie ochrony zdrowia. Nie dojrzał na tyle ogół świa­ta lekarskiego, by postępować w swym zawo­dowym życiu zgodnie z przysięgą Hipokratesa i jej współczesną modyfikacją — deklaracją z Helsinek z 1964 r.Ludzie pragną naszych działań, które by ła­godziły cierpienia, leczyły choroby i zapobie­gały przedwczesnym zgonom, ale nie metodami wypływającymi ze spojrzenia na organizm człowieka wyłącznie jak na precyzyjny mecha­nizm: ludzie pragną uwzględnienia ich rzeczy­wistości psycho-etycznej.Współczesne programy nauczania medycyny i modelowania postaw adeptów, a więc również ich zawodowego etosu, budzą krytyczne re­fleksje.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: