MINĘŁY WIEKI

Minęły wieki. Przyszły lata rewolucji prze­mysłowych i naukowo-technicznej. Dynamicz­ne przeobrażenia w nauce, technice i metodach organizacji sięgnęły głęboko w różne sfery ludzkiego bytu. Rewolucje przemysłowe ubiegłego wieku, skoncentrowane przede wszystkim na rozbudo­wywaniu środków produkcji, czyli instrumen­tarium, którego celem było zwielokrotnienie siły mięśni ludzkich, nie uwzględniały potrzeb psychicznych istoty ludzkiej, pomijały motywy działania konieczne do zachowania zdrowia jednostki i społeczeństwa. Wymodelowały lu­dzi, którzy pytają o jedno: jak działać, jakimi posłużyć się maszynami, by z innych ludzi i z biosfery wydobyć jak najwięcej ekonomicz­nych korzyści, nawet kosztem nieodwracalnego niszczenia zasobów przyrody.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: