NA NASZEJ PLANECIE

Tenże in­formator podaje, że wszystkie armie naszej planety wydają na cele militarne około 64 min dolarów w ciągu 160 minut (dane za 1971 rok), a co dzień umiera na świecie na skutek głodu około 100 000 ludzi, wśród nich zaś najwięcej dzieci. A oto dalsze przerażające i ponure dane. W tymże 1971 r. w krajach słabo gospodarczo rozwiniętych 300 milionów dzieci w wieku przedszkolnym głodowało, 400 milionów dzieci w wieku szkolnym nie uczęszczało do szkół, milionów było dotkniętych trądem, 15 milio­nów chorowało na gruźlicę, 400 milionów cier­piało na jaglicę.W tym miejscu należy może jedynie powtó­rzyć postawione wyżej pytanie — czyż na­prawdę jest tak trudno uzmysłowić sobie, któ­re rozwiązania są pożądane, a jakie należy eli­minować?”.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: