NAUKOWIEC Z PASJI

Le­czyć powinien człowiek, który jest naukow­cem z pasji wewnętrznej, a jednocześnie uzdrowicielem stale poszukującym prawdy zdrowiu i chorobie nie w sztywnych, prze­starzałych regulaminach tradycyjnego leczni­ctwa, lecz w różnych dziedzinach życia i wie­dzy.Lekarzowi-ujdrowicielowi nic, co ludzkie, nie powinno być ani obce, ani obojętne, jego osobowość powinna cechować ciekawość świata wyrozumiałość dla słabostek i ułomności czło­wieka. Oddałbym się z pełnym zaufaniem w j opiekę lekarzowi o refleksyjności mędrca, o  wiedzy i rozwadze czerpanej nie tylko z ksią­żek, lecz i z życiowego doświadczenia. Rozwa­żna odwaga pozwoli mu w walce o życie cho­rego przełamywać zasieki konserwatywnych stereotypów myślenia, ciągle jeszcze przeszka­dzające poszukiwaniu prawdy o ochronie zdro­wia.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: