NERWICOWE REAKCJE

Jej miejsce zajmuje często obo­jętność na sprawy drugiego człowieka, aspo­łeczne postawy coraz większych grup ludzi. Nerwicowe reakcje przybierają niejednokrot­nie charakter masowy. Jakże często jesteśmy świadkami stylu życia całych grup społecznych nacechowanego obojętnością albo lekceważą­cym stosunkiem do drugich, brakiem szacunku i tolerancji. Krańcowe formy tego chorobowego nerwicowego sposobu bycia przejawiają się w nienawiści i w zawiści, nawet tej „bezintere­sownej”, bo me mającej konkretnych przyczyn, a tak dziś rozpowszechnionej.W tak ukształtowanym środowisku psycho­społecznym stosunki międzyludzkie ulegają w coraz większym stopniu depersonalizacji, a emocjonalne więzi — urzeczowieniu.W pogoni za karierą i dobrobytem liczy się dziś głównie jednostka i jej egocentryczne po­trzeby.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: