NORMY ZDROWOTNE

Normy te określają jakość  tworzywa, z którego jest zbudowany każdy człowiek, a więc jakość struktury biologicznej i psychicznej. Normy zdrowotne powstają w wyniku dążności ludzi do utrzymania zdrowia w jak najlepszym stanie przez jak najdłuższy czas i są ściśle związane z normami poznaw­czymi, od których zależy wiedza o funkcjono­waniu organizmu. W cybernetycznym modelu kultury zdrowia rozpatrywać trzeba zależności między bodźcami w postaci informacji o zagrożeniu zdrowia i od­powiednimi reakcjami na nie, mającymi na celu ochronę zdrowia poprzez korygowanie ma­teriałów budulcowych naszego ciała oraz źródeł energii dostarczanych z powietrza, wody i gle­by.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: