O ZDROWIU CZŁOWIEKA

Można by długo jeszcze przytaczać definicje proponowane przez różnych autorów. Ich liczba dowodzi, że żadna z dotychczasowych nie speł­niła w całej rozciągłości oczekiwań. Wiemy jednak, że o zdrowiu człowieka rozumianego jako jedność somatopsychiczna rozstrzyga nie­wątpliwie w dużej mierze stopień jego dojrza­łości emocjonalnej. Wyraża ją niezależność psychiczna, autonomia w stosunku do otoczenia, poczucie rzeczywistości, brak kompleksu niż­szości. Ale i w tym zakresie — jak słusznie mówią Piotr Wesołucha i Halina Bortnow­ska „niełatwo opisać, na czym polega zdro­wie, zwłaszcza w kręgu psychicznym. Trudno często ustalić granicę między człowiekiem mą­drym i skromnym a człowiekiem z poczuciem niższości .

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: