PODOBNA PRZYCZYNA

W krajach Dalekiego Wschodu choroby te są bardzo rzadkie, w krajach nadbałtyckich i w Ameryce Północnej — częstsze. Choroba ta atakuje zarówno ludzi, jak i zwierzęta modnym uwagi faktem jest niezmiernie rzadka zachorowalność zarówno na białaczki limfa­tyczne, jak i na przedwczesną sklerozę oraz za­burzenia psychiczne w Hiszpanii, Wenezueli. Nasuwa się przypuszczenie, że te trzy tak różne w swej istocie choroby mogą mieć podobną, ekologicznie uwarunkowaną przy­czynę.Badania Nieformalnego Zespołu Ekologicznej Profilaktyki, prowadzone wspólnie z zespołem Akademii Rolniczej w Krakowie pod kierownic­twem prof. Zygmunta Ewy, lekarzy wetery­narii dr Jana Haleckiego, J. Stasika oraz doc. Kazimierza Janickiego i dr Anny Wolskiej, do­wiodły częstszej zapadalności na choroby no­wotworowe u osób pracujących w zagrodach chorego na białaczkę bydła.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: