POSZCZEGÓLNE OGNIWA

Wiadomo, że po­wietrze, woda, gleba i poszczególne ogniwa łańcucha pokarmowego człowieka wpływają na czynności różnych narządów organizmu, jed­nak wciąż nie zwraca się dostatecznej uwagi na to, że przede wszystkim wpływom tym ulega mózg — najwyżej wyewoluowana forma żywej materii, ale zarazem tkanka najbardziej wrażliwa na niedobór tlenu i obecność trucizn, nawet w śladowym stężeniu.Pogląd o ekologicznych uwarunkowaniach pracy mózgu nie jest powszechnie uznany. Musi zapewne upłynąć sporo czasu, nim .zostanie przyswojony przez całą społeczność. Ktoś zde­finiował ongiś mądrość jako umiejętność spo­strzegania zjawisk i przekazywania refleksji tak, by je zrozumieli ci, co nie podejrzewają nawet istnienia tych zjawisk. Zadanie to jest szczególnie trudne.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: