POSZUKIWANIE PRZYCZYN

W poszukiwaniu przyczyn psychopatologicz- nych zachowań ludzi nieporozumieniem jest obwinianie za nie tylko błędnego wychowania w domu, szkole, otoczeniu. Jest oczywiste, że w wielu przypadkach przyczyna anomalii tkwić musi poza mechanizmami pedagogicznych od­działywań. Okazało się, że wśród czynników zaburzających sprawność mózgu bardzo istotne są czynniki pochodzące z naturalnego otocze­nia człowieka, zawarte w pożywieniu, a zawie­rające cząsteczki organiczne i nieorganiczne, które wprowadzamy do organizmu przez prze­wód pokarmowy. Tą drogą dostają się do mózgu nie tylko niezbędne substancje energetyczne i budulcowe, ale również szkodliwe i zaburzają­ce jego sprawność. Znane są przejściowe zmia­ny w zachowaniu pod wpływem alkoholu czy też środków narkotycznych.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: