POSZUKIWANIE ŹRÓDEŁ

Eksperymentalnego stworzenia modelu bia­łaczki zwierzęcej przez karmienie samców szczurów typu Wistar dietą ubogą- w magnez dokonali uczeni w wielu pracowniach, w Kra­kowie — doc. Jerzy Stachura z Zakładu Ana­tomii Patologicznej AM.Punktem wyjścia naszych rozważań stało się poszukiwanie źródeł biopierwiastków i witamin, których organizm sam syntetyzować nie po­trafi. Należą one przeważnie do grupy prze- ciwutleniaczy zapobiegających wolnorodnikowemu uszkodzeniu tkanek. Zwróciliśmy uwagę na sól stołową jako główne źródło biopierwiastków, których ilość zależy od technologii jej wytwarzania. Spośród nielicznych na świecie placówek naukowych zajmujących się złożami soli na szczególną uwagę zasługuje Zakład Mineralogii Akademii Górniczo-Hutniczej, prowadzony przez prof. J. Poborskiego, któremu zawdzięczamy odkry­cie w Wieliczce i Kłodawie pokładów soli szcze­gólnie bogatej w pewne biopierwiastki.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: