POTRAWY KONSERWOWE

Potrawy kon­serwowane związkami azotynowymi są szcze­gólnie niebezpieczne, gdyż w żołądku w warun­kach wysokiego zakwaszenia w obecności amin drugiego rzędu (niekiedy bakteryjnego pocho­dzenia) azotyny mogą przejść w rakotwórcze nitrózoaminy. Te ostatnie stanowią również do­mieszkę alkoholi pędzonych domowym sposo­bem przez ludność szczepu Bantu, gdzie rak wątroby jest szczególnie częsty, podobnie jak rak przełyku.Szczury doświadczalne o normalnie niskiej zachorowalności na nowotwory, którym poda­wano 0,00075-procentowy wodny roztwór nitro- zoamin, zapadają wyraźnie częściej na pierwot­nego raka wątroby. Ekologiczne uwarunkowanie nowotworów do­strzega się również w zachorowalności na raka gruczołu sterczowego.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: