PRODUKTY UBOCZNE

To rewolucje przemysłowe przyczyniły się do podziału świa­ta na przeważającą masę głodnych i umierają­cych z głodu oraz na sytych i obojętnych na cierpienia innych, ale przecież także chorują­cych i przedwcześnie ginących z chorób cywi­lizacyjnych natury organicznej i psychicznej. Uboczne produkty coraz szerzej rozbudowy­wanego przemysłu zanieczyszczają powietrze, glebę i pożywienie, wpędzając ludzkość w kry­zys ekologiczny. Wielu racjonalnie myślących ludzi domaga się zaprzestania niepotrzebnego niszczenia środowiska jako warunku istnienia rodzaju ludzkiego. Niestety, ich głos nie dociera do tych, którzy tkwiąc jeszcze w „cywilizacji środków” są ukierunkowani wyłącznie na gro­madzenie dóbr konsumpcyjnych, skupiają uwa­gę tylko na bliskich, egocentrycznych celach.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: