PRZYJĘCIE STANOWISKA

Do przyjęcia takiego stanowiska upoważnia mnie kazuistyka. W III Klinice Chorób We­wnętrznych Akademii Medycznej w Krakowie, wyzwalając u chorych o nieodwracalnie uszko­dzonych narządach pasję twórczą, zarówno w sferze działalności artystycznej, jak i naukowej, udało się przywrócić im zdrowie psychicz­ne i społeczne, a wraz z nim przedłużyć życie o wiele lat. Halina Poświatowska w toku nieuleczalnej choroby odkryła u siebie talent poe­tycki, który dzięki ludziom dobrej woli z krę­gu Koła Przyjaciół Chorych wspaniale się roz­winął. Inna chora, przebywająca w domu dla osób kalekich z powodu nieudanych operacji nowotworu dolnego odcinka rdzenia kręgowego ci caudae eąuinae), po znalezieniu się w naszej klinice odzyskała w wyniku lecze­nia nitrogranulogenem władzę w kończynach, co przywróciło jej wiarę we-własne siły.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: