RACJONALNE GOSPODAROWANIE

Praktycy zaś winni racjonalnie gospodarować i dysponować zasobami tak, aby jak najlepiej służyły one człowiekowi, przyjmując tu nie tylko kryteria ekonomiczne, lecz właściwie ro­zumiane dobro jednostki ludzkiej i społeczeń­stwa. Praktycy winni poruszać się tylko w tych sferach i płaszczyznach, w których zamierzone działania przynoszą zamierzone skutki, bez  uwikłania się na szerszą skalę, w roz­wiązania mogące przynieść skutki niezamie­rzone.Dochodzę tu do sprawy moim zdaniem naj­ważniejszej — wyważonego sprzęgnięcia nauki z praktyką przy podejmowaniu decyzji. Idzie tu o naukowe podstawy decyzji i o moralne postawy osób odpowiedzialnych za ich podej­mowanie, przede wszystkim polityków, mężów stanu, a także tzw. ekspertów.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: