ROLA PRODUKTÓW PRZEMIAN

Natomiast fekalia np. Anglików zawierają mniej bakterii kwasu mlekowego i paciorkowców, a więc tym samym zawierają więcej czynników rakotwór­czych.Rolę produktów przemian metabolicznych grzybów toksynotwórczych w powstawaniu pierwotnych raków wątroby udokumentowano w sposób przekraczający ramy hipotezy. Afla- toksyny są rakotwórcze, jak wynika z doświad­czeń in vitro i in vivo. Przemawiają za tym wspólne badania autora z prof. Bolesławem Smykiem z Akademii Rolniczej w Krakowie. Rakotwórczy wpływ na komórki wątroby wywierają również nitrozoaminy zawarte w niektórych pokarmach lub w zanieczyszczonej fekaliami wodzie studziennej oraz wytwarzane niekiedy w organizmie człowieka.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: