ROLA W POPRAWIE

Istotna rola w poprawie jakości życia przypada tym modelom kultury, które zdołają wyzwolić społeczeństwa wysoko uprze­mysłowionych krajów Zachodu od utrzymują­cego się w nich prawa popytu i podaży. Jak do­tąd, często decyduje ekonomiczna korzyść pro­ducenta — świadczyć o tym ;może choćby pro­dukcja alkoholu lub wytwarzanie niektórych leków, o których wiadomo, że długo stosowane działają porażająco na odporność organizmu. Prawo popytu i podaży, zrodzone w epoce re­wolucji przemysłowych, odcisnęło piętno na współczesnej cywilizacji; to ono w dużej mierze sprawia, ze zanikają bezinteresowność, heroizm odwaga i inne cechy psychicznego zdrowia. ’ Kultura, której medycyna jest cząstką, sta­nowi zespół dobr nieinstrumentalnych, decydu­jących o sposobie postępowania człowieka jego psychicznych doznaniach.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: