RÓŻNICE ETNICZNE

Stwierdzono, że w przypadku czterech rodza­jów nowotworów: guza Wiliamsa, retinoblastomy, pierwotnego raka wątroby i białaczki, szczyty zachorowalności występują u noworod­ków i niemowląt. Dowodzi to, że nowotworowy proces rozrostowy rozpoczął się w okresie życia płodowego, a więc jest albo uwarunkowany genetycznie, albo stanowi konsekwencję czyn­ników środowiskowych działających na płód w czasie życia wewnątrzmacicznego.Godne uwagi są również dane dotyczące róż­nic etnicznych. Dowodzą one, że wysokie wska­źniki zachorowalności na białaczki w latach 1950—1959 dotyczyły dzieci białych w czwar­tym roku życia, podczas gdy dzieci ludności kolorowej zapadały na tę chorobę rzadziej.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: