SKŁAD CHEMICZNY SOLI

Skład chemiczny soli jest różny w różnych obszarach geograficznych świata, w różnych kręgach kulturowych. Ludność w Hiszpanii częściowo w Japonii używa przede wszyst­kim soli uzyskiwanej przez odparowanie wody morskiej, która zawiera wszystkie składniki niezbędne do zachowania równowagi organiz­mu. Ludność wielu wysoko uprzemysłowionych krajów używa soli stołowej, otrzymanej w wy­niku ługowania złoża solnego wodą, a następnie warzenia solanki. Nowoczesne procesy warzenia soli wymagają dokładnego oczyszczenia jej wodnego roztworu za pomocą węglanu sodo­wego i wodorotlenku sodowego, które pozba­wiają sól niezbędnych składników mineralnych, pozostawiając wyłącznie chlorek sodu.Soli od dawna przypisywano ogromne zna­czenie. Pliniusz Starszy pisał w Historii natu­ralnej: „Totius corporibus nihil esse utilitius sale et sole”.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: