TRUDNO ZDEFINIOWAĆ

Wydaje mi się, że przyniesie zdecydowaną korzyść dostosowanie norm zdrowotnych do postępu nauki. Jak dotąd, normy np. wody pit­nej są oparte na danych sprzed II wojny świa­towej, gdy nie znano środków owa do- i chwa­stobójczych itp., a środowiska nie zanieczysz­czano ubocznymi produktami słabo jeszcze roz­winiętego przemysłu.Choć trudno zdefiniować pojęcie humanizmu, na pewno można powiedzieć — za Grzegorzem Białkowskim —- że jego celem jest obrona jed­nostki ludzkiej przed niebezpieczeństwami za­grażającymi jej ze strony środowiska biofizycnego i psychospołecznego, troska o jej godność, zachowanie korzystnych cech osobowości.Ongiś, 2400 lat temu, w peryklesowskich Atenach mędrzec Protagoras określił człowieka jako miarę wszechrzeczy. Niewolnika nie uważano jednak wówczas za człowieka, stąd relatywna wartość tak pojmowanego humanizmu.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: