UPORZĄDKOWANY ZBIÓR

Powin­na ona stanowić tak uporządkowany zbiór za­sad, wiodących do zdrowia narodów świata, jakim są zasady gramatyki dla poprawnego używania języka. Korzystny start tej globalnej profilaktyki, której synonimem jest nauka o   przetrwaniu, wymaga zarówno refleksji na istotę samej nauki, jak i nad istotą środowiska zmienianego metodami naukowymi.Przez naukę rozumiem określony system już zastanej lub tworzonej wiedzy, a więc twier­dzeń, metod badań, teorii w sposób sprawdzal­ny potwierdzanych i wiodących do nowych od­kryć i udoskonaleń, hipotez odnoszących się do określonej rzeczywistości.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: