W MYŚL HUMANIZMU

W myśl tez humanizmu, człowiek to wartość najwyższa. Pojęcie wartości należy jednak ujmować dynamicznie. Człowiek bowiem ulega w procesie przemian i dojrzewania uczłowie­czaniu, dążąc do osiągnięcia coraz lepszych warunków intelektualnego rozwoju zarówno własnego, jak i otaczających go ludzi. Wzboga­ca wówczas wiedzę społeczną o wartości wiodą­ce do optymalizacji więzi człowieka z człowie­kiem, człowieka z otaczającym go światem i człowieka z życiem w każdej postaci. W myśl praw cybernetycznych każdy z nas będzie wówczas podporządkowany coraz lepszym for­mom wspórżycia z ludźmi i z biosferą, co sta­nowi oczywisty atrybut zdrowia. Droga do tego celu wiedzie między innymi przez eliminowanie z myśli, języka i czynów tego, co mogłoby przyczynić się do anihilacji człowieka przez człowieka lub człowieka przez siły przyrody.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: