W ZAKRESIE BIAŁEK

Jest oczywiste, że niedożywienie w zakresie białek odbija się na ich poziomie w organizmie. Jednakże mimo niedoboru białkowego w pokarmach u osób badanych nie dostrzeżono zmian w poziomie immunoglobulin w organizmie, a niekiedy na­wet poziom IgA wzrasta. Natomiast badania odporności komórkowej u osób niedożywio­nych dowodzą, że przy niedoborze białkowym oraz niedoborze jonu magnezowego ułega za­burzeniu mechanizm sterowania przez grasicę czynnościami tzw. komórek grasicozależnych. Zaburzenie to jest odpowiedzialne za powsta­wanie nowotworów, zwłaszcza w obrębie ukła­du siateczkowo-limfatycznego. Szczególnie god­ny uwagi jest fakt, że u osób niedożywionych stwierdza się opóźnione odczyny nadwrażliwo­ści na rozmaite antygeny, a także zmniejszenie liczby limfocytów (komórki T).

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: