WOBEC LUDZI

Nauczyciele akademiccy winni być świadomi, że autorytet naukowy zdobywa się nie „ukła­dami”, ani nawet samą książkową wiedzą, ale twórczą pracą ukierunkowaną na przetrwanie rodzaju ludzkiego, a cechującą się doskonale­niem etycznym i intelektualnym zarówno sie­bie, jak i drugich. Fundamentem postawy pro­fesora wyższej uczelni winna być bowiem nie tyle wiedza, ile przede wszystkim mądrość, która — nie pomnę już, kto to powiedział — „nie wnijdzie do duszy złośliwej”.My, kadra dojrzałych i życiowo doświadezonych nauczycieli, pragniemy, aby wychowan­ków naszych szkół lekarskich znamionowała spójność rozwoju intelektualnego i etycznego, aby stali się bardziej niż my wierni pozakoniunkturalnej prawdzie naukowej, aby byli skromni i życzliwi wobec ludzi.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: