WYSTĘPOWANIE NOWOTWORÓW

Rak jelita grubego i odbytnicy pojawia się szczególnie często w kręgu kultury anglosas­kiej (Ameryka Północna, Europa północna), natomiast rzadko w Afryce południowej, w In­diach, na Bałkanach, Filipinach i w Japonii. Choroba ta nie jest uwarunkowana rasą, gdyż tak samo często zapadają na nią czarni, jak i biali. Rak przełyku jest notowany szczególnie często w okolicach Kazachstanu, na północ­nym wybrzeżu Morza Kaspijskiego i w Afryce południowej — w Rodezji i(Bulawajo). W Ka­zachstanie, zwłaszcza w obwodzie Guriew, wy­stępuje 200 razy częściej niż w Holandii i Ni- gerii. Takie geograficzne rozmieszczenie zacho­rowalności również sugeruje ekologiczne uwa- ;j runkowame tych różnic, choć, jak dotąd, niedokładnie jeszcze poznane.Rak sutka najczęściej występuje w Ameryce Północnej, Wielkiej Brytanii, Islandii w krajach Europy zachodniej, w Australii, Nowej Zelandii ; oraz w Izraelu.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: