ZDECYDOWANE ODRZUCENIE

Trzeba zdecydowanie odrzucić tezę o koniecz­ności zwiększania produkcji za wszelką cenę, a podporządkować i tak ukierunkować nasze działania, aby ostatecznie służyły człowiekowi. Istota rzeczy leży tu przede wszystkim w strukturze i jakości produkcji oraz w sposobie dystrybucji i zasadach podziału. Nie można j więc przyjąć jako jedyną alternatywę stojącą przed ludnością krajów słabiej gospodarczo rozwiniętych — albo nadal głodować, albo roz­wijać inwestycje kosztem psucia środowiska przyrodniczego. Istota rzeczy leży w struktu­rze i jakości produkcji oraz w podziale dóbr, a więc także w zmianie mentalności i postaw ludzkich. Proces rozwojowy ludzkości jest de­terminowany postępującym rozwojem sił wy­twórczych, to jest samego człowieka i wytwa­rzanych przez niego środków produkcji.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: