ZGODNIE Z BADANIAMI

Autor niniejszej pracy reprezentuje hipotezę, że zaburzenia przebiegu procesów immunolo­gicznych na skutek niedożywienia są konsek­wencją niedoboru biopierwiastków odgrywają­cych rolę w aktywności bariery immunologicz­nej. Jest to zgodne z badaniami prowadzonymi w Klinice Hematologicznej AM w Krakowie, które dowodzą, że zaburzenia immunologiczne są związane z uszkodzeniami lizosomów, spo­wodowanymi niedoborem określonych biopier­wiastków, takich jak magnez, selen, miedź, cynk i inne .W Japonii rak jelita grubego jest częstszy u osób zamożniejszych, stosujących dietę kra­jów zachodnich. W Afryce stwierdzono, że w fekaliach ludności tubylczej przeważają bakte­rie bardzo aktywne w rozkładzie soli żółcio­wych, mających wpływ rakotwórczy.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: